Dzisiejszy dzień

22 sierpień 2019

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa WspółpracaStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"

Finansowe uzasadnienie do uchwały


   Wartość prawa wieczystego użytkowania ściśle związane jest ze sposobem zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości gruntowej. Grunty nie uzbrojone, w rozumieniu Prawa Budowlanego mają niską wartość w stosunku do gruntów uzbrojonych i zagospodarowanych.

   Grunty oddane w wieczyste użytkowanie spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, osobom fizycznym i prawnym zostały zabudowane zgodnie z przeznaczeniem, budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tereny te zostały uzbrojone w sieci przesyłowe, drogi, parkingi, oświetlenie i zieleńce przez samych wieczystych użytkowników, z własnych środków finansowych.

Pełny tekst artykułu ukazał się w gazecie GŁOS SYRENY nr 2


Kopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE