Dzisiejszy dzień

19 luty 2020

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa WspółpracaStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"
Serdecznie Witam!

Wreszczie oczekiwany finał, wieloletnich działań.

W najbiższy czwartek (8.06) Radni m.st. Warszawy podjemą uchwałę dającą możliwość Mieszkańcom Warszawy zamieszkałym w Spółdzielniach Mieszkaniowych i we Wspólnotach Mieszkaniowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność z 95% boniofikatą, czyli wykupienie własności za 5% wartości.

Bardzo prosimy o przekazanie do wiadomości Mieszkańców załączonego zaproszenia lub informacji własnej o podobnym brzmieniu, zachęcając Mieszkańców do licznego udziału i wsparcia inicjatywy podczas Sesji.

Chcemy wierzyć, że warto było działać we wspólnej sprawie!

Do zobaczenia
Barbara Różewska


W załączeniu przesyłam:
1. Zaproszenie dla Mieszkanców na Sesję Rady Miasta st. Warszawy,
2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
3. Porządek obrad ( pkt. 8) długo oczekiwaną uchwałę.Serdecznie Witam!

W załączeniu przesyłam informację nt. obywatelskiego projektu uchwały RM w sprawie przekształcenia gruntów wraz z opinią prawną wydaną przez Urząd m.st. Warszawy.
Zachęcam do zapoznania się z treścią załączonych pism w których są zaproponowane daty czytania i podejmowania uchwały.

Pozdrawiam Barbara Różewska

 Zestawinie działań i procedowania nad projektem uchwały RM
 proj. uch. w spr. bonifikaty za przekształcenie prawa użyt. wiecz. wraz z autopoprawkami i opinią Prezydenta, B.Prawnego oraz Skarbnika - inicjatywa Komitetu Grunt to Warszawa


OSTATNIA CHWILA NA ZEBRANIE BRAKUJĄCYCH PODPISÓW MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY!

Serdecznie Witam!

Niniejszym informuję,że w dniu 13 maja o godz. 12:00 oficjalnie składamy na ręce Pani Przewodniczącej Rady Miasta wniosek wraz z projektem uchwały i podpisami mieszkańców w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z 95% bonifikatą.

Do dzisiaj mamy sprawdzone i przeliczone ponad 12 tys. podpisów. Musimy mieć więcej niż 15 tys ważnych podpisów. Brakuje nam niewiele. Ale wiem, że DAMY RADĘ!!!!

Zebrane podpisy pod projektem uchwały j.w. prosimy o przekazywanie do naszego biura (przy ul. E.Ciołka 19/21 wejście od strony parkingu).

Termin 13 maja jest terminem ostatecznym na złożenie do Biura Rady m.st. Warszawy dokumentów w sprawie przekształcenia.

Pozdrawiam
Barbara Różewska

Apel do Mieszkańców Warszawy w sprawie wieczystego użytkowania!


Szanowni Mieszkańcy Warszawy!
Spółdzielcy i Właściciele lokali z udziałem w gruncie.

Z inicjatywy mieszkańców, którzy pragną uniknąć kolejnych podwyżek opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, warszawskie organizacje społeczne przystępują do kolejnej próby przekonania Władz Warszawy i Radnych do przyjęcia uchwały, która pozwoli jej mieszkańcom na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność gruntu z 95% bonifikatą.

Przygotowany i załączony projekt uchwały w pełni uwzględnia interesy wszystkich mieszkańców niezależnie od formy prawnej posiadanego mieszkania (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność) i dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Prosimy i oczekujemy od wszystkich pełnoletnich mieszkańców, którym nie jest obojętne ile płacą za mieszkanie zaangażowania się w tę społeczną inicjatywę poprzez zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie "warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" z 95% bonifikatą oraz propagowanie inicjatywy w swoich środowiskach. Pod projektem uchwały musimy zebrać co najmniej 15 tysięcy ważnych! podpisów, żeby przedstawić ją pod obrady Rady Warszawy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania własnoręcznych podpisów na specjalnie przygotowanych drukach. Prosimy o czytelne wpisywanie danych, ponieważ wpisy będą podlegały weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta. Szczególnie prosimy o włączenie się w akcję Zarządy i Administracje Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządy i Administracje Wspólnot Mieszkaniowych oraz Organizacje Społeczne.

Druki list poparcia projektu uchwały i projekt uchwały jest do pobrania i wypełnienia na stronach internetowych www.gruntowa.waw.pl. Wypełnione listy poparcia projektu uchwały prosimy przekazać za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych do naszego biura przy ul. E.Ciołka 19/25 piętro 1, wejście od strony parkingu, każdego dnia (poniedziałek – piątek) w godz. 10,00-15,00.

W akcję zaangażowane są: SSMiZN "KONFEDERACJA WARSZAWSKA", Warszawskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, Administratorzy i Zarządcy Nieruchomości, Stowarzyszenie Interesu Społecznego "WIECZYSTE", Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców "NASZE MIESZKANIA" oraz Stowarzyszenie Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA".

Do pobrania:

PROJEKT UCHWAŁY RM dodatkowy paragraf

LISTA poparcia projektu uchwały 2015

INSTRUKCJA LISTY POPARCIA INICJATYWY 2015


Kopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE